พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

นายชาญณรงค์ แก้วเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส นำทีมฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตร สวดมนต์ นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ของทุกปี