ลูกราชาธิวาส จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดราชาธิวาส จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2560 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับวันคริสต์มาสของแต่ละประเทศมานำเสนอให้นักเรียนและคณะครูได้รับชม อาทิ ประเทศเกาหลี ประเทศจีน และมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุกและรับของรางวัล

ชมภาพกิจกรรม