ลูกราชาธิวาส เข้ารับการประเมินผลและติดตามโครงการรางวัลลูกเสือโลก SWA Award

ลูกราชาธิวาส เข้ารับการประเมินผลและติดตามโครงการรางวัลลูกเสือโลก SWA Award

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม ที่่ผ่านมา โรงเรียนวัดราชาธิวาส มีโอกาสได้ต้อนรับ นายโชคชัย  สุดดี ประธานสถาบันสร้างชาติ (NBI) ซึ่งเดินทางมามอบทุนสำหรับการดำเนินการโครงการชุมชนน่าอยู่ จำนวน 10,000 บาทและ ต้อนรับ ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ และ ดร.เลิศจันทรา  สีเหลืองสวัสดิ์ ผู้ประสานงานโครงการ SWA ประจำประเทศไทย ในการติดตามและนิเทศการทำงานของนักเรียนในการดำเนินโครงการที่ผ่านมา

[ชมภาพกิจกรรม]