ลูกราชาธิวาส ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ฟุตซอล ราชาคัพ 115 ปี ครั้งที่ 3

ลูกราชาธิวาส ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ฟุตซอล ราชาคัพ 115 ปี ครั้งที่ 3

เช้าวันนี้ พลเรือตรีนพรัตน์  เลิศล้ำ นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชาธิวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม และนักเรียนเก่า รุ่นต่าง ๆ และนักเรียนปัจจุบัน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลการกุศล ราชาคัพ 115 ปี ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโดยสมาคมนักเรียนเก่าราชาธิวาส มีโรงเรียนที่เข้าร่วมจำนวน 5 โรงเรียนได้แก่ วชิราวุธวิทยาลัย, โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์, โรงเรียนวัดนวลนรดิศ, โรงเรียนปัญญาวรคุณ และโรงเรียนวัดราชาธิวาส เจ้าบ้านในครั้งนี้ ซึ่งผลการแข่งขัน โรงเรียนวัดราชาธิวาส สามารถเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ และได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ ได้รับถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษา บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขของนักกีฬาที่เป็นพี่น้อง ราชาธิวาสด้วยกัน และความสมัครสมานสามัคคี ของเลือดชมพู-น้ำเงิน

[ชมภาพกิจกรรม]