ลูกราชาธิวาส จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายชาญณรงค์ แก้วเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อกระตุ้นเตือนให้เยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติในปัจจุบัน โดยเริ่มที่ตนเองก่อน โดยมีคำขวัญที่ว่า “Beat Plastic Pollution : If you can’t reuse it,refuse it. รักษ์โลก เลิกพลาสติก”

ภาพกิจกรรม