ลูกราชาธิวาสจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เช้าวันนี้ (26 มิถุนายน 2561) นายชาญณรงค์ แก้วเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส เป็นประธานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยกิจกรรมภายในงานจัดให้มีการอ่านสาน์สจาก นายกรัฐมนตรี นายประยุทธ์ จันทร์โอชา การประกวดห้องเรียนสีขาว การลงนาม MOU ระหว่าง ผู้บริหาร ครูและนักเรียน อีกทั้งยังมีการเผาทำลายสิ่งเสพติด และการแสดงต่าง ๆ ของนักเรียน

ภาพกิจกรรม