ลูกราชาธิวาสจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ครูกลอนบุคคลสำคัญของโลกที่องค์การยูเนสโกยกย่อง โดยมีนายชาญณรงค์ แก้วเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส เป็นประธาน มีการแข่งขันประกวดต่าง ๆ การจัดนิทรรศการให้ความรู้กับนักเรียน การแสดงสวดโอ้เอ้วิหารรายของนักเรียน และการแสดงฉ่อย เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทุก โดยคณะโอเล่ การละคร บรรยายกาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

ภาพกิจกรรม