ลูกราชาธิวาส จัดกิจกรรม คิดถึงรองสุปราณี อุปรา ไปอยู่ศรีอยุธยา ขอให้เจริญก้าวหน้าและโชคดี

โรงเรียนวัดราชาธิวาส จัดพิธีแสดงความยินดีในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ของรองสุปราณี อุปรา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ในพิธีมีการแสดงมุทิตาคารวะ ของผู้แทนนักเรียน การแสดงของนักเรียน ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี และร่วมกันร้องเพลงมาร์ชชมพู-น้ำเงิน เป็นการส่งท่่านรองสู่บ้านใหม่อย่างอบอุ่น และในวันเดียวกัน
เวลา 13.30 น. นายชาญณรงค์ แก้วเล็ก นำคณะครูและหัวหน้างานต่าง ๆ ร่วมส่งท่านรอง ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โดยมี นางสาวสุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ประธานโรงเรียนกลุ่มที่ 2 เป็นประธานในพิธี บรรยากาศเต็มไป
ด้วยความอบอุ่น

ภาพกิจกรรม