ลูกราชาธิวาส จัดพิธมอบทุนเพชรราชา และทุนการศึกษาโรงเรียนวัดราชาธิวาส ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนวัดราชาธิวาส จัดพิธีมอบทุนเพชรราชา ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน นักเรียนที่มีจิตสาธารณะ และนักเรียนยากจน ขาดทุนทรัพย์ในการเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียน  โดยมี พระธรรมกวี เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร เป็นประธานในพิธี และผู้แทนองค์กรต่าง ๆ ร่วมเข้ามอบทุนการศึกษาในปีนี้อย่างพร้อมเพรียง อาทิ นางนิรมล ธรรมอุปกรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติ กุลสุขทวิเลิศ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนวัดราชาธิวาส นายวัลลภ หมัดสมบูรณ์ เลขาธิการสมาคมนักเรียนเก่าราชาธิวาส และแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่าน สร้างกำลังใจให้นักเรียนที่เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างมาก

ภาพกิจกรรมทั้งหมด