ผู้บริหารโรงเรียนวัดราชาธิวาส


วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก
สาขา พัฒนศึกษา
E-mail Parunratp@gmail.com

วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สาขา บริหารการศึกษา
E-mail wassana@rajadhivas.ac.th

วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สาขา บริหารการศึกษา
E-mail Parunratp@gmail.com