ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนวัดราชาธิวาส

เลขที่ 4 ซอยสามเสน 9 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 02-243-2159
โทรสาร 02-243-2161

ติดต่อสอบถามข้อมูล / แสดงความคิดเห็น / เรื่องร้องเรียน

  Facebook : http://www.facebook.com/rajadhivas.ac.th

  Website : http://www.rajadhivas.ac.th

  Line Official Account ID : @rajadhivas

  Email : center@rajadhivas.ac.th

  แผนที่

  Q&A คำถามที่พบบ่อย