ติดต่อเรา

โรงเรียนวัดราชาธิวาส

เลขที่ 4 ซอยสามเสน 9 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 02-243-2159
โทรสาร 02-243-2161

Facebook : http://www.facebook.com/rajadhivas.ac.th

Website : http://www.rajadhivas.ac.th

แผนที่