ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ที่มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) จากการสอบคัดเลือกกลุ่มการเรียน และ การจัดสรรที่เรียนตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร

รายชื่อนักเรียนชั้นม

Read more