ลูกราชาธิวาส จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ลูกราชา ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา นายชาญณรงค์ แก้วเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จะจบการศึกษาในปีนี้ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของการศึกษาของนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี ให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ สร้างความรักความผูกพันให้เกิดขึ้นในโรงเรียน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นของพี่น้องราชาธิวาส

[ชมภาพกิจกรรม]