ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ที่มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) จากการสอบคัดเลือกกลุ่มการเรียน และ การจัดสรรที่เรียนตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ที่มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
จากการสอบคัดเลือกกลุ่มการเรียน และ การจัดสรรที่เรียนตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร

โปรดตรวจสอบรายชื่อตามลิ้งก์แนบ
#ประเภทสอบคัดเลือกกลุ่มการเรียน
https://drive.google.com/open…

#ประเภทสำนักงานเขตฯจัดสรรที่เรียน
https://drive.google.com/open…

ขอให้นักเรียนทั้งสองกลุ่มการรายงานตัวในวันที่ 18 เมษายน 2561
เวลา 8.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 อาคารไชยันต์
หากผู้ปกครองท่านใดพร้อมมอบตัวนักเรียน ให้ศึกษารายละเอียดค่าใช้จ่ายจากหน้าเพจในเฟชบุ๊ก