ลูกราชาธิวาส จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายชาญณรงค์ แก้วเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.สมเกียรติ กุลสุขทวิเลิศ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชาธิวาส และคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดราชาธิวาส ร่วมจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 ณ ลานมะฮอกกานี มีการจับสลากของขวัญแลกเปลี่ยน สร้างความสัมพันธ์อันดีของคณะครูในโรงเรียนและ จับสลากรางวัลพิเศษต่าง ๆ มากมาย ในบรรยากาศพี่น้องราชาธิวาส

https://photos.app.goo.gl/tvyHfbFZE1bCLeXF3